Chiang Mai University

Address: 

Chiang Mai University
239 Huay Kaew Road
Chiang Mai
Muang 50200
Thailand

Contact: