Nankai University

Address: 

Nankai University
No.94 Weijin Road, Nankai District, Tianjin
Nankai
Tianjin
12 300071
China

Contact: